Smartex

Letecká přeprava expresních a cargo zásilek

Brexit – informace k přepravě

Co se bude dít po vystoupení Velké Británie z Evropské unie po lednu 2020 hlediska přepravy?  Prozatím nic. Do konce roku 2020 bude platit přechodné období, ve kterém nedojde k žádným změnám z hlediska daňového a celního.

Článek 127 stanoví, že v přechodném období se na Spojené království a ve Spojeném království použije právo Unie. V praxi to znamená, že po dobu přechodného období bude zachován současný stav, tj. přeprava mezi Spojeným královstvím a zbytkem EU (tzn. i z ČR do UK a z UK do ČR) bude nadále považována za přepravu vnitrounijní, neboli přepravu zboží v rámci vnitřního trhu, tzn. bez bariér, bez celních formalit a kontrol.  V souladu s článkem 132 může být přechodné období jednorázově prodlouženo o rok nebo o dva.

V části 3 v oddíle 2 Dohody o vystoupení jsou články 47 až 49 věnovány postupům při ukončování celních operací započatých před koncem přechodného období a ukončených po skončení přechodného období. Konkrétně se jedná o čl. 47 - Unijní status zboží, čl. 48 - Vstupní souhrnné prohlášení a výstupní prohlášení, čl. 49 - Ukončení dočasného uskladnění nebo celních režimů. K tomuto článku se vztahuje rovněž příloha III, která stanovuje časové lhůty pro ukončení příslušných režimů.

 

Zdroj: Celní správa; https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/INFORMACE-O-VYSTOUPENÍ-SPOJENÉHO-KRÁLOVSTVÍ-VELKÉ-BRITÁNIE-A-SEVERNÍHO-IRSKA-Z-EVROPSKÉ-UNIE.aspx

 

Zpět